Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 13 Feb 2020

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 13 februar 2020 kl 19:00, hos Kenneth

 • Formand / Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Næstformand - Lene Islin (20)
 • Kasserer - Eva Lis Rasmussen (26)
 • Medlem - Annette Hesselvig (6)
 • Medlem - Lisbeth Vangaa (8) - ikke til stede pga sygdom

Dagsorden

 • Konstituering
 • Gartner
 • Eventuelt

Konstituering

Vi er lidt sent på den - næste gang holder vi møde lige after afslutningen af generalforsamlingen

 • Formand / Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Næstformand - Lene Islin (20)
 • Kasserer - Eva Lis Rasmussen (26)
 • Medlem - Annette Hesselvig (6)
 • Medlem - Lisbeth Vangaa (8)

Gartner

Lene har gjort et stort arbejde med at indhente tilbud. Hun har haft møder med flere og gennemgået opgaven med dem.

Vi har fået to nye tilbud udover det tilbud som vi allerede fremlagde da vi havde generalforsamling.

Det billigste fra KM Ejendomsservice er ca 14600 kr billigere end HP Ejendomsservice som vi brugte sidste år.

Bestyrelsen var enige om at tage mod tilbudet fra KM Ejendomsservice.

Vi takker Lene for det store arbejde med at indhente tilbud.

Eventuelt

Der er igen set rotter i området. Rotter skal anmeldes til Glostrup Forsyning

https://www.glostrupforsyning.dk/selvbetjening/rotter/anmeld-rotter/

Vi skal have anmeldt til kommunen at der er knækkede fliser efter at tunge køretøjer har passeret

Topic revision: r2 - 14 Feb 2020, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.