Lilliendalsvej - Generalforsamling Referat 2018

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 29 Nov 2018

Til stede husnumre: 6, 10, 16, 18, 24, 26, 38

Fuldmagter: Bodil (som lejer) fra nummer 18 har fået fuldmagt til at representere ejer. Thomas (30) har givet fuldmagt til at genopstille som revisor. Per (16) har fået generalfuldmagt fra Jan (14)

Valg af Dirigent og Referant

 • Dirigent: Jørgen Rasmussen (26)
 • Referent: Kenneth Lavrsen (6)

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

 • Tre bestyrelsesmøder
 • Vedligehold af fællesareal (som gartneren ikke gjorde)
 • Vi har købt en mælkebøttefjerner som er i vores skur som er til rådighed
 • Vi har sat fuglepigge på vores gønger for at undgå lort
 • Vi har købt sandlegetøj som er i hyndeboksen
 • Reperation af borde/bænkesæt
 • Vi har købt en sækkevogn som er i skuret of er til rådighed
 • Vi skal ny betale 300 kr i gebyr for vores bankkonto (forening)
 • Ny beboer i nummer 18 (Bodil)
 • Vi er ikke tilfredse med vores havemand. Vi får ikke hvad vi betaler for
 • Vi har fået 3 tilbud og anbefaler at vi tager tilbudet fra samme firma der tager sig af etageejendommen i Lilliendalsvej
 • Sommerfest blev afholdt med meget få deltagere
 • Kenneth vil gerne hjælpe med dem der vil tilmeldes nabohjælp
 • Ny basketballkurv
 • Hække til vores fortorve som var for brede er blevet klippet ind

Formandens berretning blev enstemming vedtaget

Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse

http://www.lavrsen.dk/foswiki/pub/Lilliendalsvej/BudgetAarsregnskab/Regnskab%202017-2018.pdf

 • Alle kontingenter er betalt
 • Vi har et overskud primært fordi gartneren ikke opkrævede en rate pga tørken
 • Regnskabet er enstemmigt vedtaget

Forslag fra bestyrelsen

 • Ingen forslag

Forslag fra medlemmerne

 • Debat fra Claus nr 42
  • Formanden fremviste billeder modtaget fra Claus
  • Det er bestyrelsens syn at dette vil blive adresseret ved at vi får en ny gartner således at vores fællesareal bliver bedre vedligeholdt

Budget

 • Kontingent er 2400 kr til dækning primært til ny gartner
 • Andre poster er reduceret for at minimere kontingentstigningen
 • Budget og kontingent er enstemming vedtaget

Valg til bestyrelsen

 • Hans Videbæk (10) og Eva Rasmussen (26) blev genvalgt
 • Kenneth Lavrsen (6), Per Hesselvig (16) og Michael Jensen (38) var ikke på valg
 • Jan Dick-Nielsen (14) blev genvalgt som suppleant
 • Thomas (30) blev genvalgt som revisor
 • Bodil (18) blev valgt som revisorsuppleant

Eventuelt

 • Nummer 18 skal have skiftet tag og i den forbindelse er der afgivet tilbud for udskiftningen af "hele rækken". Hvis nogle gerne vil være med så henvend jer til nummer 18 eller formanden for kontakt oplysninger


Med venlig hilsen

Kenneth Lavrsen

29 november 2018/05 december 2018

Foreningens hjemmeside er http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Lilliendalsvej/WebHome
Topic revision: r2 - 05 Dec 2018, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.