Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 03 Feb 2022

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 03 februar 2022 kl 19:00, (på Teams)

 • Kenneth Lavrsen (6)
 • Lene Islin (20)
 • Eva Lis Rasmussen (26)
 • Per Hesselvig (16)
 • Nadja Sun (12)

Dagsorden

 • Konstituering af bestyrelsen
 • Opfølgning på generalforsamling
 • Grønt vedligehold
 • Planer for fællesarealet
 • Rotter
 • Eventuelt

Konstituering af bestyrelsen

 • Formand: Per Hesselvig (16)
 • Næstformand: Nadia Sun (12)
 • Kasserer: Eva Lis Rasmussen (26)
 • Gartneransvarlig: Lene Islin (20)
 • Sekretær: Kenneth Lavrsen (6)

Praktiske ting

 • Per og Nadja er tilføjet til vores mailingliste
 • Kenneth omdeler referat på papir af dette møde samt referat at generalforsamlingen (det har været tilgængeligt på vores hjemmeside siden 29 november 2021 men vi plejer at omdele på papir så alle kan være med)
 • Kenneth skal sende ny bestyrelsesliste til Nordea
 • Per skal oprette medarbejdersignatur hos NemID og så kan Kenneth overdrage administrationer rollen for medarbejdersignaturer - Per og Kenneth skal koordinere dette og finde ud af hvordan man gør
 • Per, Nadja, og Eva skal sende ID til Nordea https://www.nordea.dk/erhverv/nordea-id-erhverv.html. Vent til Kenneth har sendt ny bestyrelsesliste til Nordea

Opfølgning på generalforsamling

 • Indsigelser vedrørende lokalplan blev sendt til Glostrup Kommune som vedtaget på generalforsamlingen (vedrørende afmelding af tinglysningen)

Grønt vedligehold

 • Vi fortsætter med nuværende gartner. Prisen er pristalsreguleret. Lene beder om at få tallet for 2022 så Eva ved hvad hun skal forvente
 • Vi har ikke noget ønske om at skifte plankeværket mod nabo til fællesareal. Vi gør ikke noget med mindre naboen tager initiativ

Planer for fællesarealet

 • Nadja har noget ideer til at plante nogle nytteplanter til at tilføde hygge og gøre arealet mere attraktivt. Hun vil komme med nogle ideer
 • Vi trænger til nogle nye kantbrædder
 • Sandkassen (den lille overdækkede) er rodden
 • Vedligehold af basketnet
 • Vi skal arrangere et sommergrill arrangement - måske slutningen af maj - bestyrelsen sender datoer til Kenneth så vi ved at vi alle kan
 • Arrangere en frivillig arbejdsdag - en anden dag end grill

Rotter

 • Der ses stadig rotter
 • Lene og Per har arrangeret et fællestilbud angående rottespære. Vi har 20 svar og 11 vil gerne have en spærre og service og 7 som kun vil have service. Fem har får den gennem forsikring. Tre har allerede en.

Eventuelt

 • Til orientering har vi set at der er tagsten der er fladet af i stormen. Det vil være en god ide at tjekke
 • Kenneth skal købe en flaske (med bobler) til Annette/Per som tak for Julehygge (og strømmen)
 • Bestyrelsen vil holde møde i marts på en dag i en weekend for solen skinner for at tale praktiske planer for fællesarealet
Topic revision: r2 - 03 Feb 2022, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.