Lilliendalsvej - Web Changes

50 recent changes in Lilliendalsvej Web retrieved at 16:08 (GMT)

GeneralforsamlingReferat2022
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 29 Nov 2022 Til stede husnumre: 6, 12, 14, 16, 20, 26, 30, 38 Fuldmagter: Ingen Valg af Dirig...
BestyrelsesMedlemmer
Bestyrelsen for G/F Lilliendalsvej * Formand: Per Hesselvig (16) * Næstformand: Nadia Sun (12) * Kasserer: Eva Lis Rasmussen (26) * Gartneransvarlig: ...
WebHome
Grundejerforeningen Lilliendalsvej * Bestyrelsen * Vedtægter * Budget og Årsregnskab * Referat fra Generalforsamlingen 2022 * Beslutninger fra Gene...
GeneralForsamlinger
Generalforsamlinger * Referat fra Generalforsamlingen 2022 * Referat fra Generalforsamlingen 2021 * Meddelelse om udsættelse af generalforsamling 2020 *...
Bestyrelsesmoede29Nov2022
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 29 november 2022 kl 21:00 (hos Per nr 16) * Lene Islin (20) * Eva Lis Rasmussen (26) * Per Hesselvig (16)...
BestyrelsesMoeder
Bestyrelsesmøder G/F Lilliendalsvej Seneste øverst * 29 november 2022 * 27 oktober 2022 * 20 marts 2022 * 22 februar 2022 * 13 oktober 2021 ...
Bestyrelsesmoede27Okt2022
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 27 oktober 2022 kl 19:00 (hos Per nr 16) * Lene Islin (20) * Eva Lis Rasmussen (26) * Per Hesselvig (16) ...
BudgetAarsregnskab
Budget og Årsregnskab Budget og årsregnskab kan hentes her. * Årsregnskab 01.10.2021 30.09.2022: (pdf) til godkendelse ved generalforsamlingen * Budget ...
GeneralInformation
General Information for G/F Lilliendalsvej til brug ved køb/salg af ejendom * Kontigentet udgør for perioden 1 oktober 2021 30 september 2022 (uændret): 3000...
VigtigeDokumenter
Samling af diverse vigtige dokumenter * Glostrup Kommune Afgørelse angående frafald af påtaleret (pdf) * Overenskomst Med Glostrup Kommune angående Vejved...
BeslutningerSiden1994
Lilliendalsvejs Grundejerforening Opsummering af alle beslutninger ved generalforsamlinger i perioden 1994 2022 der stadig har gyldighed for medlemmerne pr 2022 ...
Bestyrelsesmoede20Mar2022
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 20 marts 2022 kl 11:30 (fællesareal) * Lene Islin (20) * Eva Lis Rasmussen (26) ikke til stede * Per Hess...
GeneralforsamlingReferat2021
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 24 Nov 2021 Til stede husnumre: 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26, 34, 38 Fuldmagter: Ingen Valg af Dir...
Bestyrelsesmoede03Feb2022
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 03 februar 2022 kl 19:00, (på Teams) * Kenneth Lavrsen (6) * Lene Islin (20) * Eva Lis Rasmussen (26) ...
Bestyrelsesmoede13Oct2021
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 13 oktober 2021 kl 19:00, hos Kenneth * Formand / Sekretær Kenneth Lavrsen (6) * Næstformand Lene Islin ...
UdsaettelseAfGeneralforsamling2020
Udsættelse af generalforsamling i Lilliendalsvejs Grundejerforening 2020 pga Covid 19 Kære beboere Som I sikkert har bemærket er der ikke som normalt indkaldt t...
LilliendalsvejVedtaegter
Vedtægter for Lilliendalsvejs Grundejerforening. 2. Udgave 23 Oktober 2005 Vedtægter med ændringer som vedtaget ved generalforsamlingen 20 november 2004. Genudsen...
Bestyrelsesmoede13Feb2020
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 13 februar 2020 kl 19:00, hos Kenneth * Formand / Sekretær Kenneth Lavrsen (6) * Næstformand Lene Islin ...
GeneralforsamlingReferat2019
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 26 Nov 2019 Til stede husnumre: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 38 Fuldmagter: ingen Valg ...
Bestyrelsesmoede05Nov2019
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 oktober 2019 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasmu...
GeneralforsamlingReferat2018
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 29 Nov 2018 Til stede husnumre: 6, 10, 16, 18, 24, 26, 38 Fuldmagter: Bodil (som lejer) fra num...
Bestyrelsesmoede05Nov2018
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 05 december 2018 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasm...
Bestyrelsesmoede24Okt2018
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 oktover 2018 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasmu...
Bestyrelsesmoede24Maj2018
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 maj 2018 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasmussen...
GeneralforsamlingReferat2017
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 16 Nov 2017 Til stede husnumre: 6, 10, 14, 16, 26, 38, 38, 40 Fuldmagter: Ingen * Dirigent: ...
Bestyrelsesmoede29Nov2017
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 29 november 2017 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasm...
Bestyrelsesmoede05Oct2017
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 05 oktober 2016 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasmu...
GeneralforsamlingReferat2016
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 21 Nov 2016 Til stede husnumre: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 42, 38 Fuldmagter: ingen ...
ForsikringsPolice
Police for ansvarsforsikring Foreningen har en erhvervsforsikring der dækker ansvar vedrørende foreningens fællesarealer I kan hente en PDF kopi af policen her (u...
Bestyrelsesmoede28Nov2016
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 28 november 2016 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasm...
Bestyrelsesmoede24Okt2016
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 oktober 2016 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasmu...
WebPreferences
Lilliendalsvej Web Preferences Appearance * Set WEBBGCOLOR = #7aA8Fc * web specific background color, current color * Set SITEMAPLIST = on * ...
Bestyrelsesmoede10Dec2015
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 10 december 2015 * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasm...
GeneralforsamlingReferat2015
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 25 Nov 2015 Til stede husnumre: 14 26 4 20 30 42 6 16 38 Fuldmagter: fra nr * Dirigent: Jan...
Bestyrelsesmoede21Oct2015
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 21 oktober 2015 Til stede * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer ...
Bestyrelsesmoede30Dec2014
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 30 Nov 2014 Til stede * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva...
Bestyrelsesmoede19Okt2014
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 19 Okt 2014 Til stede * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva...
GeneralforsamlingReferat2014
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 20 Nov 2014 Til stede husnumre: 26, 10, 38, 24, 4, 20, 36, 42, 16, 6, 40, 14 Fuldmagter: fra nr...
Bestyrelsesmoede18Mar2014
Bestyrelsesmøde tirsdag 18.03.2014 kl. 19:00. Sted: Lilliendalsvej 16 Til stede: Eva, Hans, Per, Kenneth. Michael havde sendt en email med kommentarer til dagsord...
Bestyrelsesmoede04Dec2013
Bestyrelsesmøde 04 Dec 2013 Alle 5 til stede Konstituering * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva Rasmussen...
GeneralforsamlingReferat2013
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lilliendalsvej, 21 Nov 2013 Til stede husnumre: 4, 6, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 32, 38, 40 og 42. Fuldmagt til at...
Bestyrelsesmoede24Okt2013
Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 okt 2013 Til stede * Formand Per Hesselvig (16) * Næstformand Michael Jensen (38) * Kasserer Eva...
ForskriftForTagdaekning
Forskrift For Tagudskiftning Lilliendalsvej Grundejerforening dato: 23.10.2006 Ved tagudskiftning skal følgende forskrift følges for at sikre at når alle tage e...
WebNotify
* .WikiGuest * .WikiGuest example #64;yourPLEASENOSPAM.company
WebRss
" else="Foswiki's Lilliendalsvej web"}% /Lilliendalsvej
WebStatistics
%IF{ "istopic '.DefaultWebStatistics'" then="$percentINCLUDE{$quot.DefaultWebStatistics$quot}$percent" else="$percentINCLUDE{$quot.DefaultWebStatistics$quot}$perc...
Number of topics: 50
Page 1 of 2 Next >

See also: rss-small RSS feed, recent changes with 50, 100, 200, 500, 1000 topics, all changes
Topic revision: r1 - 01 Dec 2013, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.