Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 21 Oct 2015

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 21 oktober 2015

Til stede
 • Formand - Per Hesselvig (16)
 • Næstformand - Michael Jensen (38)
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26)
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Medlem - Hans Videbæk (10)

Dagsorden

 1. Kommende generalforsamling
  • Tid, sted, indkaldelse
 2. Regnskab og budget
  • Budgettet skal ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 3. Snerydning
  • Kan vi slippe for at fjerne sne?
  • Skal vi fortsætte med samme snerydder?
 4. Gartner
  • Skal vi fortsætte med samme gartner?
 5. Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2015
  • Vedligehold på fællesarealet
  • Tinglysning
 6. Eventuelt

Kommende generalforsamling

 • 25 Nov 2015 klokken 19 hos Per (nr 16)
 • Forslag til formanden senest den 15 så det kan omdeles 8 dage før
 • Fuldmagter kan kun gives til at stemme om konkrete forslag. Da budgettet kan variere som resultat af generalforsamlingen kan vi ikke acceptere fuldmagter mht afstemning om budgettet.
 • På valg Kenneth, Michael og Per

Regnskab og budget

 • Regnskab - overskud på 7500, ingen penge brugt på legeplads, ingen tinglysning, ingen øvrige brugt
 • Budget. Vi sparer snerydning. Gartner går lidt op. Kontingent foreslås til 1900 kr

Snerydning

 • Ny vejlov gør at kommunen skal snerydde når en beboer ikke har direkte adgang til fortov. Formanden har inspiceret området med en fra kommunen
 • Det betyder at kommunen rydder fortorvet på Dalvangsvej og på Byparksvej undtagen ud for nummer 2 som har direkte adgang og nummer 16 hvor der er havelåge.
 • Ligesom i dag skal ejerne selv rydde på selve Lilliendalsvej og langs grund ved parkeringspladsen
 • Det betyder derfor at vi ikke længere skal have nogen til at rydde for foreningen
 • Kommunen gjorde opmærksom på at vedligehold langs Dalvangsvej var mangelfuld

Gartner

 • Samme som sidst. Tilbud modtaget. Vi venter med at svare. Der kunne komme alternative muligheder

Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2015

 • Vedligehold på fællesarealet. Vi har forbedret sandkassen. Og vi har købt maling.
 • Hegn mod nabo på Dalvangsvej kræver lidt vedligehold
 • Tinglysning. Ingen fremgang.

Eventuelt

 • Der er ikke overensstemmelse med vores vejvedligeholdsaftale og matrikelkortet. Michael vil undersøge sagen. Det har betydning for vedligehold af parkeringsarealet og kørefeltet mellem.
Topic revision: r2 - 25 Oct 2015, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.