Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 24 Okt 2016

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 oktober 2016

 • Formand - Per Hesselvig (16)
 • Næstformand - Michael Jensen (38)
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26)
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Medlem - Hans Videbæk (10)

Dagsorden

 • Kommende generalforsamling
 • Regnskab og budget
  • Budgettet skal ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 • Gartner
  • Skal vi fortsætte med samme gartner?
 • Snerydning
  • Hvordan er det gået?
 • Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2016
  • Vedligehold på fællesarealet
  • Tinglysning
  • Vejvedligehold
 • Eventuelt

Kommende generalforsamling

 • Mandag d 21 november 2016 kl 19:00, sted hos Hans - nr 10
 • Hans og Eva er på valg. Begge genopstiller.
 • Standard dagsorden. Ingen forslag fra bestyrelsen
 • Skal indkaldes senest d 31 okt

Regnskab og budget

 • Regnskabet viser et lille overskud.
 • Budgettet blev gennemgået. Vi tilføjede 3500 kr til dækning af hæk for nummer 2,4 og 6.

Gartner

 • Vi fortsætter med samme havemand, da vi har ikke noget bedre til samme pris

Snerydning

 • Rydningen blev god nok efter vi havde kontaktet kommunen.

Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2016

 • Vedligehold på fællesarealet
  • Michael har lavet en del vedligehold hvilket vi takker for.
  • Der er udøvet hærværk på et bord/bænk sæt. Det er helt ødelagt. Vi ved ikke hvem. Der skal nyt træ til at lave det.
  • Michael har nogle ideer til små forbedringer i 2017
  • Lampen ved parkeringspladsen er klippet fri af træerne som opfølgning på forslag fra Claus sidste år.
 • Tinglysning
  • Eva prøver en sidste gang. Ellers giver vi op. Problemet er at finde ud af hvordan man tinglyser på vegne af alle 21 parceller.
 • Vejvedligehold
  • Hans har været i forbindelse med kommunen. Kommunen sktiver i en email at man vedligeholder vejen 2-42 med asfalt "hele vejen rundt", regnvandsbrønde, fortorve, vejbelysning, og hovedkloak.

Eventuelt

 • Angående udskiftning af hække fælles med foreningens områder. Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at den, på et bestyrelsesmøde i 2011, vedtog at foreningen dækker halvdelen af udgiften, dog max 100 kr per meter. Det fremgår af referatet at beløbet inkluderer evt rimelig faktureret arbejdsløn. Dette stemmer ikke overens med en dagsordenvedtagelse fra 2005 der siger at foreningen kun betaler for materialer. I 2016 betyder det ikke noget i praksis da selv små ligusterplanter koster mere end 200 kr per meter, så det bliver i praksis 100 kr per meter uanset om arbejdsløn indregnes eller ej. En enig bestyrelse finder derfor ikke at der er nogen grund til at ændre praksis. Hækkene for nr. 2, 4, og 6 er blevet skiftet (væltede og døde helt i sidste storm) her i oktober (ca 35 m hæk), og Kenneth Lavrsen erklærede sig derfor inhabil. Da bestyrelsen var enig om ikke at ændre regler eller beløb, var der ikke behov for nogen afstemning.
Topic revision: r2 - 26 Oct 2016, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.