Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 27 Okt 2022

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 27 oktober 2022 kl 19:00 (hos Per nr 16)

 • Lene Islin (20)
 • Eva Lis Rasmussen (26)
 • Per Hesselvig (16)
 • Nadja Sun (12)
 • Kenneth Lavrsen (6)

Dagsorden

 1. Kommende generalforsamling
  • Tid, sted, indkaldelse og dagsorden
 2. Gartner
  • Opfølgning på gartners arbejde
  • Evt. nye/kommende opgaver
 3. Regnskab og budget
  • Budgettet skal ud med indkaldelsen til generalforsamlingen
 4. Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2022
  • Vedligehold på fællesarealet
 5. Nye planer
  • Legeplads
 6. Eventuelt

Kommende generalforsamling

 • Tid - 29 november 2022 kl 19:00
 • Sted - Nr 16 (Per)
 • Dagsorden følger vedtægter paragraf 16
  • Ekstra punkter til dagsorden
  • Oprettelse af fællesarealsudvalg
 • Frist for indkaldelse 21 dage før
 • På valg er Eva Lis Rasmussen (26) og Lene Islin (20) ( for 1 år) - begge modtager genvalg

Gartner

 • Opfølgning på gartners arbejde
 • Vi diskuterede hvordan haveaffaldet bliver bortskaffet
 • Fliserne er ved at være modne til at blive udskiftede
 • Vi diskuterede omfanget af beskæringen i bedene

Regnskab og budget

 • Regnskab er klart - der er ingen restancer
 • Overskudet er 13000 kr
 • Budget - Vi antager inflation på 11 % og at gartnetregning bliver 46500 kr
 • Vi har ikke brugt alle pengenede som var afsat så vi undlader at regulere kontingentet som forsat vil lvøre 3000 kr om året

Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2022

 • Gennnemgang af hvad der er gjort og ikke gjort
 • Det vil blive gået igennem ved GF i formandens beretning

Nye planer

 • Vi skal have frivillige til at deltage i et udvalg til at gøre noget alvorligt ved fællesarealet (fliser, legeredskaber mv)

Eventuelt

 • Beløbet til vedligeholdelse af fælles hegn hæves til max 175 kr per løbende meter (for at dække den høje inflation).
 • Alle har fået rottespære med undtagelse af 1
 • Sommerfest? Eva har mulighed for at få band til at spille - gratis. Det skal være en onsdag så dagen før Kristi Himmelfartsdag er god kandidat.
Topic revision: r2 - 30 Oct 2022, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.