Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 05 Nov 2018

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 05 december 2018

 • Formand - Per Hesselvig (16)
 • Næstformand - Michael Jensen (38)
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26) - ej til stede
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Medlem - Hans Videbæk (10)

Dagsorden

 • Konstituering af bestyrelsen
 • Gartner
 • Planer for fællesarealet
 • Sommerarrangement
 • Eventuelt

Konstituering af bestyrelsen

 • Forsætter uændret - se foroven

Opfølgning på generalforsamling

 • Det var et meget lille fremmøde igen. Det blev diskuteret hvorfor så få interesserer sig for vores fælles område

Gartner/Grøn vedligehold

 • Per vil give den nye gartner besked sampt give det andre afslag

Planer for fællesarealet

 • Kanten på Pétanquebanen skal repareres
 • Evt indkæb af Pétanquesæt
 • Vi vil gerne forberede arealet så det ser fornuftigt ud inden gartneren tager over
 • Vi vil sælge fejemaskinen da ingen bruger den. 500 kr må være realistisk. Så bliver der bedre plads

Sommerarrangement

 • Vi vil gentage arrangementet med at sætte telt op på fællesarealet
 • Der vil være tilmelding så vi ved hvor mange der skal være plads til i teltet
 • Hans er udnævnt til festudvalgsformand igen i år (udsender invitation mindst 4 uger før)
 • Datoen vil blive valgt senere men det bliver lige inden skoleferien

Eventuelt

 • Ingen punkter

Topic revision: r2 - 05 Dec 2018, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.