Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 04 Dec 2013

Bestyrelsesmøde 04 Dec 2013

Alle 5 til stede

Konstituering

  • Formand - Per Hesselvig (16)
  • Næstformand - Michael Jensen (38)
  • Kasserer - Eva Rasmussen (26)
  • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
  • Medlem - Hans Videbæk (10)

Snerydning

Vi har sagt ja til tilbudet fra den der blev foreslået ved generalforsamlingen

Vores egen gartner var dyere

Bliver evalueret

Gartner

Tilbud modtaget og accepteret

Fældning af birketræer

Tre tilbud modtaget

Vi valgte et tilbud til 2100 + moms = 2625 kr fra PL Skovservice

Forsikring

Kenneth prøver at lede papirer igennem

Tinglysning

Eva stadig på opgaven

Fællesarea

Gyngestativ males (Michael)

Klatreplade udskiftes (Michael)

Frugttræer, vi planter to til foråret (Per)

Sand til sandkasse (Michael)

Sommerfest

Eva og Hans, måske i maj måned. Sammenskud så det ikke koster andet end en kasse øl og vand. Vi laver en petangue turnering om eftermiddagen
Topic revision: r2 - 04 Dec 2013, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.