Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 05 Oct 2017

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 05 oktober 2016

 • Formand - Per Hesselvig (16)
 • Næstformand - Michael Jensen (38)
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26)
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Medlem - Hans Videbæk (10)

Dagsorden

 • Kommende generalforsamling
 • Regnskab og budget
 • Gartner
 • Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2017
  • Vedligehold på fællesarealet
  • Tinglysning
  • Vejvedligehold
  • Nabohjælp
  • Vores hjemmeside
  • Eventuelt

Kommende generalforsamling

 • Tid 16 november 2017 kl 16
 • Sted Michael er kandidat. Skal verificeres
 • Skal indkaldes inden den 26
 • Kenneth Lavrsen (6), Per Hesselvig (16) og Michael Jensen (38) er på valg og genopstiller alle 3
 • Hans Videbæk (10) og Eva Rasmussen (26) ikke på valg
 • Dagsorden efter vedtægterne

Regnskab og budget

 • Bestyrelsen gennemgik budgettet og fandt alt Ok
 • Regnskabet er allerede godkendt af revisor
 • Budgettet skal ud med indkaldelsen til generalforsamlingen
 • Endeligt budget afventer nye tilbud fra gartner

Gartner

 • Vi har bedt om tilbud fra ny gartner da vi ikke er tilfredse med nuværende
 • Eksisterende har givet tilbud 25000 + moms kr, samme som sidste år
 • Nye gartner har endnu ikke afgivet tilbud. Det kunne blive meget dyere

Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2017

Vedligehold på fællesarealet

 • Vi har fået en flagstang. Hurra! Flag og vimpel er i skuret. Alle kan hejse flaget hvis der er lyst og behov.
 • Der er blevet gjort rent i sommer på fliserne
 • Gyngestativ og skur malet
 • Skur repareret
 • Bord og bænk levet
 • Ny gynge
 • Ny stangtennis

Tinglysning

 • Vi har opgivet. Det kan ikke lade sig gøre for individuelle. Vi vil bare undlade at påtale noget i henhold til beslutningen i kommunalbestyrelsen

Vejvedligehold

 • Vi har fået ny vejbelysning, nye afløbsriste, ny asfalt og fliser som resultat af vores brok.
 • Bestyrelsen er bekymret over at der er dele af fortorvet der ikke er farbart fordi hække vokser ud over fliserne
 • Bestyrelsen vil udsende breve og videresende klager til kommunen hvis det ikke efterkommes
 • Det vil blive bragt på generalforsamlingen

Nabohjælp

 • Kenneth er tilmeldt og nu tilmelder alle bestyrelsesmedlemmerne også. Det bringes op på generalforsamlingen

Eventuelt

Topic revision: r1 - 05 Oct 2017, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.