Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 19 Okt 2014

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 19 Okt 2014

Til stede
 • Formand - Per Hesselvig (16)
 • Næstformand - Michael Jensen (38)
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26)
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Medlem - Hans Videbæk (10)

Dagsorden

 • Kommende generalforsamling
  • Tid, sted, indkaldelse og dagsorden
 • Regnskab og budget
  • Budgettet skal ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 • Snerydning
  • Skal vi fortsætte med samme snerydder?
  • Hvorledes skal det finansieres? Via kontingentforhøjelse?
 • Gartner
  • Skal vi fortsætte med samme gartner?
 • Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2014
  • Plantning af frugttræer
  • Vedligehold på fællesarealet
  • Tinglysning
 • Eventuelt

Generalforsamling

Torsdag d 20 November hos Kenneth nr 6

Regnskab og budget

Regskabet er ændret således at det afsatte beløb til legeplads figurerer som en post i egenkapital istedet for at være angivet som et underskud

Snerydning

Bestyrelsen vedtog at indhente tilbud om snerydning og indføre det i budgettet inkl en kontingentforøgelse

Vi antage at vi ender omkring 2000 kr per år.

Gartner

Vi vil indhente tilbud fra den samme gartner igen

Opfølgning

Vil indhente tilbud om plantning af to frugttræer til erstatning af de fældede træer.

Intet nyt om tinglysning
Topic revision: r2 - 30 Nov 2014, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.