Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 19 Okt 2023

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 19 oktober 2023 kl 19:00 (hos Per nr 16)

 • Formand: Per Hesselvig (16)
 • Næstformand: Nadia Sun (12) - afbud
 • Kasserer: Eva Lis Rasmussen (26) - afbud
 • Gartneransvarlig: Lene Islin (20)
 • Sekretær: Kenneth Lavrsen (6)

Dagsorden

 1. Kommende generalforsamling
  • Tid, sted, indkaldelse og dagsorden
 2. Gartner
  • Opfølgning på gartners arbejde
  • Evt. nye/kommende opgaver
 3. Regnskab og budget.
  • Budgettet skal ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 4. Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen.
  • Evt. ændring af betalingstidspunkt af kontingentet. Det virker ulogisk at vi betaler bagud i tiden. Også for nye ejere der risikerer at skulle betale bagud for en periode de ikke har boet her.
 5. Nye planer
  • Legeplads?
  • Nye fliser på fællesareal?
  • Stykket hvor vi fældede fyrretræer?
 6. Eventuelt

Referat

Kommende generalforsamling

 • Tid: 28 Nov 2023 kl 19:00
 • Sted: Per - nummer 16
 • Dagsorden
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  • Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
  • Forslag fra bestyrelsen
   • Bestyrelsen foreslår at fliser på fællesarealer udskiftes da de er ved at smuldre væk. Det vurderes at koste maksimum 60000 kr. Beløbet finansieres af vores opsparing samt en kontingent stigning der svarer til inflationen sidste år - ca 10% eller 300 kroner. Altså 3300. Hvis forslages ikke bliver vedtaget vil kontingetet forblive på 3000 kr.
  • Forslag fra medlemmerne.
   Forslag skal være formanden (Per Hesselvig – nummer 16) i hænde senest den 20. november 2023 (8 dage før generalforsamlingen)
  • Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
   Kontingentet foreslås hævet til 3300 kr om året forudsat at forslag om nye fliser på fællesareal vedtages
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
   På valg er: Kenneth Lavrsen (6), Nadja Sun Wissing (12) og Per Hesselvig (16)
  • Valg af suppleant til bestyrelsen
  • Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
  • Eventuelt

Bestyrelsen diskuterede om betalingsdatoen for kontingent skulle ændres. Vi blev enige om at lade det blive som det er

Gartner

 • Opfølgning på gartners arbejde og evt. nye/kommende opgaver
  • Bestyrelsen er glade for gartneren og vi fortsætter med dem

Regnskab og budget

 • Budgettet skal ud med indkaldelsen til generalforsamlingen. Vi er klar med det nu.
  • Bestyrelsen blev enige om alle poster på budgettet. Det blev vedtaget at udskiftning af fliser er så stor en post at det skal på dagsorden for generalforsamlingen. Budgettet inkluderer beløbet til fliserne og en kontingentstigning på 300 kr, da vi ellers spiser for meget af egenkapitalen. Hvis forslaget ikke vedtages til generalforsamlingen så vedbliver kontingetet at være på de 3000 kr.

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen

 • Evt. ændring af betalingstidspunkt af kontingentet. Det virker ulogisk at vi betaler bagud i tiden. Også for nye ejere der risikerer at skulle betale bagud for en periode de ikke har boet her.
  • Bestyrelsen vedtog ikke at ændre betalingsdatoen da det giver mere bøvl end vi vinder.
  • Kenneth har tilføjet en instruks til ejendomsmæglerne til vores informationside på hjemmesiden om, at man skal huske at afregne kontingent på refusionsopgørelsen, når man handler et hus.

Nye planer

 • Legeplads? Vi fokuserer på fliser i 2024
 • Nye fliser på fællesareal? JA, se ovenfor.
 • Stykket hvor vi fældede fyrretræer? Vi diskuterede området. Der var ikke nogen konkret vi skal have gjort.

Eventuelt

-- KennethLavrsen - 19 Oct 2023
Topic revision: r4 - 22 Oct 2023, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.