Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 30 Dec 2014

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 30 Nov 2014

Til stede
 • Formand - Per Hesselvig (16)
 • Næstformand - Michael Jensen (38)
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26)
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Medlem - Hans Videbæk (10)

Dagsorden

 • Konstituering af bestyrelsen
 • Snerydning
 • Grønt vedligehold
 • Tinglysning
 • Planer for fællesarealet
 • Sommerarrangement
 • Eventuelt

Konstituering af bestyrelsen

 • Formand - Per Hesselvig (16) - telefon 41 18 91 00 - per.hesselvig snabelA gmail.com
 • Næstformand - Michael Jensen (38) - telefon 20 25 33 10 - leneogmichael snabelA hotmail.com
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26) - 51 29 21 11 - evaups snabelA hotmail.com
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6) - 43 63 24 56 - kenneth snabelA lavrsen.dk
 • Medlem - Hans Videbæk (10) - 20 22 25 55 - hhvprivat snabelA gmail.com

Snerydning

Eva betaler 9375 kr til Calanthe Aps

Grønt vedligehold

Vi har meddelt gartneren at vi accepterer hans tilbud

Vi vil ikke bruge gartneren til at plante to træer. Hvis et medlem vil lave lidt hurtigt frivilligt arbejde og plante to små træer så betaler vi planterne.

Tinglysning

Vi venter til vi får en beboer der ved hvordan man gør da vi ikke har penge til en advokat

Måske vil Eva prøve igen

Planer for fællesarealet

Michael har nogle ideer

 • Male gyngestativet
 • Lille overdækket sandkasse
 • Stativ af rør til træning
 • Balancebom

Michael skriver email til øvrige bestyrelse inden indkøb foretages

Sommerarrangement

 • Vi har valgt 30 maj til vores fest som også er vores 50 års fødselsdagsfest
 • Hans og Eva arrangerer. Vi har mulighed for at låne et telt gratis

Eventuelt

Der er et ekstra bord bænk sæt i skuret i reserve

Vores bord/bænke kan medlemmerne låne hvis man har brug for bord bænk når man har gæster. Man behøver ikke at spørge

Rotter.

Udluftningsrørerne fra kloakkerne bruges flittigt af rotterne til at komme op på tagene

Det anbefales at

 • Kontrollere at der ikke er huller i disse rør. Støbejernet er ofte rustet.
 • Sikre med rottespæring at rotterne ikke kan komme ud. Fx et net a rustfrit stål eller en ventil.
Topic revision: r3 - 15 Dec 2014, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.