Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 18 Mar 2014

Bestyrelsesmøde tirsdag 18.03.2014 kl. 19:00.

Sted: Lilliendalsvej 16

Til stede: Eva, Hans, Per, Kenneth. Michael havde sendt en email med kommentarer til dagsordenpunkterne

Dagsorden

Evaluering af snerydningsaftale

  • Bestyrelsen er enig om at anbefale at fortsætte ordningen. Vi antager det vil koste ca 400-500 kr ekstra i kontingent. Det vil blive bragt op på næste generalforsamling.

Ny havemand (nuværende stopper pga sygdom)

  • Vi vil bede det samme firma som rydder sne om et tilbud. Per vil bruge materialet fra sidste års udbud.

Opfølgning på referat fra seneste bestyrelsesmøde

  • Fældning af birketræ er gjort. Plantning af træer vil afvente at vi finder ny gartner.
  • Forsikringspolice er fremskaffet og lagt på hjemmesiden
  • Michael har planer for vedligeholdelse af legeplads og vil selv udføre det.
  • Sommerfest: Vi har stadig plan om at holde et fællesarrangement med hygge. Det bliver nok Juni.
  • Tinglysning har vi stadig til gode

Eventuelt

  • Intet
Topic revision: r2 - 18 Mar 2014, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.