Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 29 Nov 2017

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 29 november 2017

 • Formand - Per Hesselvig (16)
 • Næstformand - Michael Jensen (38)
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26)
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Medlem - Hans Videbæk (10)

Dagsorden

 • Konstituering af bestyrelsen
 • Gartner
 • Planer for fællesarealet
 • Sommerarrangement
 • Eventuelt

Konstituering af bestyrelsen

 • Forsætter uændret - se foroven

Opfølgning på generalforsamling

 • Kenneth skal prøve at finde en revisorsupplenant
 • Bestyrelsen vil holde øje med asfalten når vinteren er overstået
 • Nabohjælp - Kenneth vil omdele materialet. Vi vil søge Glostrup om opsætning af skilte (Per). Kenneth køber skilte når det er OK. Kenneth prøver at fjerne grafitti fra pas på mig skiltene.

Gartner

 • Vi har lavet aftale med samme gartner

Planer for fællesarealet

 • Basketballkurven hænger med ørerne. Den skal udskiftes
 • Mindre reparationer
 • Et lille område til fysisk træning blev diskuteret. Michael laver et forslag.
 • Sandkassen skal have nyt sand
 • Vi laver et midlertidligt skilt om at tage hundelorte med sig i en pose (Kenneth laver et). Skal bare sidde en måned eller så

Sommerarrangement

 • Vi vil gentage arrangementet med at sætte telt op på fællesarealet
 • Dato 16 juni 2018
 • Hans er udnævnt til festudvalgsformand (udsender invitation mindst 4 uger før)

Eventuelt

 • Hække ud over fortorv. Vi har nogle huse hvis hække vokser ud over fortorvet på en måde så vores gamle ikke kan gå med rullator på fortorvet men må gå på vejen. Bestyrelsen vil sende en sidste advarsel til de pågældende med en frist på 30 april til klippe eller flytte hækken. Efter den 30 april vil vi bede kommunen om at overtage sagen.
Topic revision: r2 - 16 Dec 2017, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.