Lilliendalsvej - General Information

General Information for G/F Lilliendalsvej

til brug ved køb/salg af ejendom

 • Kontigentet udgør for perioden 1 oktober 2021 - 30 september 2022 (uændret): 3000 kr som forfalder til betaling som ét beløb 1 maj 2022
 • Betalingspåmindelser ud over den første koster 100 kr i rykkergebyr per gang
 • Foreningens væsentligste udgift er vedligeholdelse af fællesarealer
 • Der er ingen fælles antenne
 • Der er ingen fælles varme
 • Ingen fælles renovation
 • Vejen er privat. Der er en aftale om at Glostrup kommune vedligeholder den. Det betales via ejendomsskatterne. Asfalt og fliser på fortov blev fornyet for få år siden
 • Fortove ved ved Dalvangsvej og Byparkvej ud for nummer 4-12 ryddes af kommunen (fortove som beboeren ikke har direkte adgang til). Fortove ud for eget hus skal man selv snerydde
 • Foreningen har ingen gæld
 • Der betales ikke indskud til foreningen ved tilflytning
 • Der betales ikke nogen gebyrer ved til- og fraflytning
 • Regnskab, budget, vedtægter, og generalforsamlings-referater kan let findes på forsiden
 • Foreningen er registreret som frivillig forening i Virksomhedsregistret hos Erhvervsstyrelsen. CVR er 41816112

opdateret den 11 juni 2022, Kenneth Lavrsen, Sekretær
Topic revision: r11 - 11 Jun 2022, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.