Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 07 Feb 2023

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 07 februar 2023 kl 19:00 (hos Per nr 16)

 • Formand: Per Hesselvig (16) - til stede
 • Næstformand: Nadia Sun (12) - mødte ikke op
 • Kasserer: Eva Lis Rasmussen (26) - afbud
 • Gartneransvarlig: Lene Islin (20) - afbud pga sygdom
 • Sekretær: Kenneth Lavrsen (6) - til stede

Dagsorden

 1. Opfølgning på generalforsamling
 2. Foreningens likviditet
 3. Grønt vedligehold
 4. Planer for fællesarealet/fællesarealsudvalg
 5. Forårskomsammen, onsdag d. 17. maj 2023
 6. Eventuelt

Referat

Da der kun var to til stede kunne bestyrelsesmødet ikke afholdes

Topic revision: r2 - 13 Feb 2023, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.