Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 28 Nov 2016

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 28 november 2016

 • Formand - Per Hesselvig (16)
 • Næstformand - Michael Jensen (38)
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26)
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Medlem - Hans Videbæk (10)

Dagsorden

 • Konstituering af bestyrelsen
 • Grønt vedligehold
 • Planer for fællesarealet
 • Sommerarrangement
 • Vedligehold af veje og parkeringspladser
 • Tinglysning
 • Vores hjemmeside
 • Eventuelt

Konstituering af bestyrelsen

 • Forsætter uændret - se foroven

Grønt vedligehold

 • Vi fortsætter med samme havemand
 • Vil informere ham om at hækken skal klippes i Juni og September

Planer for fællesarealet

 • Vi skal kigge på det smadrede borde/bænke-sæt
 • Vi overvejer at plante et par nye træer som erstatning for de fældede træer
 • Almindeligt vedligehold

Sommerarrangement

 • Foreløbig dato 10 juni - skal verificeres af alle bestyrelsesmedlemmer
 • Hans er formand for festudvalget og finder flere medlemmer

Vedligehold af veje og parkeringspladser

 • Vi venter til foråret med at henvende os til kommunen, når vinteren har taget fat og skaderne bliver større

Tinglysning

 • Intet nyt, Eva har rykket kommunen

Vores hjemmeside

 • Kenneth har uploadet referater, budgetter, vigtige breve m.v.

Eventuelt

 • Der har været indbrud i biler og mindst eet hus
 • Vi skal kigge på nabohjælpskampagnen hvis den findes endnu
Topic revision: r1 - 28 Nov 2016, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.