Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 24 Maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 maj 2018

 • Formand - Per Hesselvig (16)
 • Næstformand - Michael Jensen (38)
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26)
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Medlem - Hans Videbæk (10)

Dagsorden

 • Opfølgning på generalforsamling
  • Asfalt
  • Nabohjælp
  • Revisorsuppleant
 • Planer for fællesarealet
 • Sommerarrangement
 • Skrivelse til grundejere med for brede hække
 • Eventuelt

Opfølgning på generalforsamling

Asfalt er vurderet til at være i orden

Nabohjælp

 • Kenneth skriver til kommune om tilladelse til opsætning af skilt og indkøber to skilte
 • Kenneth har stadig en opgave at prøve at rense skilt

Revisorsuppleant

 • Vi løser problemer hvis det kommer. Om nødvendigt må vi betale en registreret revisor

Plan For Fællesarealet

 • Michael vil gerne lave et lille trænings sted på fællesareal
 • Vi vil købe papirsække til haveaffald når vi frivilligt laver arbejdet på fællesarealet

Sommerfest

 • Hans er stadig organizer. Dato er stadig 18 August

Skrivelse til grundejere med for brede hække

 • Per laver udkast til brev om hække ud over skel mod vej. Det er nummer 2, 8 og 18 der stadig ikke har klippet hække ind

Eventuelt

 • Kenneth laver et lamineret skilt med privat område. Hunde lorte Nej Tak

Topic revision: r2 - 24 Oct 2018, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.