Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 05 Nov 2019

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 oktober 2019

 • Formand - Per Hesselvig (16)
 • Næstformand - Michael Jensen (38)
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26)
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Medlem - Hans Videbæk (10)

Dagsorden

 • Kommende generalforsamling
  • Tid, sted, indkaldelse og dagsorden
 • Gartner
  • Opfølgning på ny gartner samt beslutning om vi skal fortsætte med ham.
 • Regnskab og budget
  • Budgettet skal ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 • Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2019
  • Vedligehold på fællesarealet
  • Salg af fejemaskine
 • Eventuelt
  • "Mærkelige hændelser"

Kommende generalforsamling

 • Tid, sted, indkaldelse og dagsorden
 • 26 Nov 2019 kl 19:00, hos Per

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen - ingen
 6. Forslag fra medlemmerne.
  • Forslag skal være formanden (Per Hesselvig - nummer 16) i hænde senest den 18. november 2019 (8 dage før generalforsamlingen)
 7. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  • Budgettet indeholder kontingent på 3000 kr der dækker stor prisstigning for gartner. Bemærk at der ikke accepteres fuldmagter der specifikt vedrører godkendelse af budget, da budgettets detaljer kan ændres som følge af beslutninger på generalforsamlingen.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • På valg
   • Kenneth Lavrsen (6)
   • Per Hesselvig (16)
   • Michael Jensen (38)
  • Ikke på valg
   • Eva Rasmussen (26)
   • Hans Videbæk (10)
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen
 10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Gartner

 • Opfølgning på ny gartner samt beslutning om vi skal fortsætte med ham.
 • Nyt tilbud er meget dyere. Fra 41250 til 53750 kr

Regnskab og budget

 • Budgettet vil reflektere den nye høje pris
 • Regnskab - lille underskud på 582 kr

Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2019

 • Vedligehold på fællesarealet er gjort som planlagt
 • Fejemaskine er til salg - Eva prøver at sætte den på Facebook

Eventuelt

 • "Mærkelige hændelser"
Topic revision: r2 - 28 Oct 2019, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.