Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 24 Okt 2018

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 oktover 2018

 • Formand - Per Hesselvig (16)
 • Næstformand - Michael Jensen (38)
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26)
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Medlem - Hans Videbæk (10)

Dagsorden

 • Kommende generalforsamling
  • Tid, sted, indkaldelse og dagsorden
 • Gartner
 • Skal vi fortsætte med samme gartner?
 • Regnskab og budget
  • Budgettet skal ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 • Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2018
  • Vedligehold på fællesarealet
  • Nabohjælp – Nabohjælp.dk
  • Hække udover fortov
 • Eventuelt
  • Vores hjemmeside, kontaktoplysninger

Referat

Kommende generalforsamling

 • 29 november kl 19:00 - sted måske hos Hans
 • Kenneth laver indkaldelse
 • Eva og Hans er på valg og modtager genvalg

Gartner

 • Skal vi fortsætte med samme gartner? Nej. Vi får ikke hvad vi betaler for. Helt utilfredstillende. Vi betaler idag 25000 + moms
 • Vi har fået et tilbud på 33000 + moms fra samme firma der tager sig af etagebyggeriet over for vores forening - HP ejendomsservice
 • Vi har fået et andet tilbud på 27010 + moms fra BS Landskabspleje
 • Vi har fået et tilbud på 51000 + moms fra Vaskebjørnen
 • Bestyrelsen har vedtaget at gå videre med HP Ejendomsservice

Regnskab og budget

 • Budgettet skal ud med indkaldelsen til generalforsamlingen
 • Vi sætter kontingentet til 2400 til at dække ny gartner
 • Vedligehold af fællesareal nedsættes til 2500 fra nuværende 3500

Opfølgning på punkter vi havde planlagt for 2018

 • Vedligehold på fællesarealet
  • Vi har ryddet ukrudt fordi gartneren ikke gjorde det
  • Hans har doneret et fugle børster til gyngestativet
  • Vi har købt affaldsposer til ukrudt fra fællesarealet
  • Vi har udskiftet sand i sandkasse og repareret den
  • Vedligehold af legeredskaber og købt en rutchebane
  • Vi har købt en sækkevogn
  • Vi har købt en mælkebøttefjerner (og tidselfjerner)
  • Repareret bord- bænkesæt.
  • Nyt basketballnet
 • Nabohjælp – Nabohjælp.dk
  • Kenneth har søgt kommunen om lov til opsætning af to Nabohjælpskilte
  • Vi er nu 7 der er med i nabohjælp
 • Hække udover fortov
  • Alle har klippet hækkene er nu klippet og bestyrelsen siger tak

Eventuelt

 • Vores hjemmeside, kontaktoplysninger
Topic revision: r1 - 24 Oct 2018, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.