Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 10 Dec 2015

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 10 december 2015

 • Formand - Per Hesselvig (16)
 • Næstformand - Michael Jensen (38)
 • Kasserer - Eva Rasmussen (26) - ikke til stede
 • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
 • Medlem - Hans Videbæk (10)

Dagsorden

 • Konstituering af bestyrelsen
 • Grønt vedligehold
 • Tinglysning
 • Planer for fællesarealet
 • Stakit til nabo
 • Sommerarrangement
 • Ny vejlov
 • Vedligehold af veje og parkeringspladser
 • Eventuelt

Konstituering af bestyrelsen

 • Bestyrelsen fortsætter som forrige år. Se foroven

Grønt vedligehold

 • Vi accepterer det tilbud vi har fået og som svarer til budgettet

Tinglysning

 • Per og Kenneth vil prøve sammen

Planer for fællesarealet

 • Almindeligt vedligehold med træbeskyttelse mv. Vi vil finde en dag i foråret for frivillige.
 • Sandet er ulækkert efter kattebesøg Og trænger til at blive skiftet

Stakit til naboD

 • Der er lavet en aftale med naboen om at der skal skiftes en stolpe

Sommerarrangement

 • Vi gentager samme koncept som sidste år som var rigtigt ryggeligt. Dvs vi samler et par have griller, tager selv mad med, og foreningen køber noget øl og vand. Vi har reserveret den lørdag 11. juni i kalenderen. Michael, Eva, og Hans er festudvalget.

Ny vejlov

 • Vi skal lige følge op med driftschefen om aftalerne er på plads angående snerydning så vi ved at den mundtlige aftale er defineret.

Vedligehold af veje og parkeringspladser

 • Michael har opgaven om at følge op med Glostrup kommune om vedligehold af vej

Eventuelt

Topic revision: r2 - 10 Dec 2015, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.