Lilliendalsvej - Bestyrelsesmoede 24 Okt 2013

Referat af bestyrelsesmøde i G/F Lilliendalsvej 24 okt 2013

Til stede
  • Formand - Per Hesselvig (16)
  • Næstformand - Michael Jensen (38)
  • Kasserer - Eva Rasmussen (26)
  • Sekretær - Kenneth Lavrsen (6)
  • Medlem - Hans Videbæk (10)

Generalforsamling

21 november kl 19 hos Kenneth nr 6

Sneordning

Sneordning fortsætter

Fællesareal

  • bestyrelsen foreslår de 2 birketræer fældet
  • nye frugttræer plantes
  • legeredskaber forskønnes af bestyrelsen 10. november
  • tilbud fra gartner blev accepteret. Eva justerer budget

Forsikring

Opfølgning Kenneth. Få en kopi af police

Tinglysning

Per har prøvet og opgav - Eva prøver


Kenneth Lavrsen

29 okt 2013
Topic revision: r1 - 01 Dec 2013, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.