Lilliendalsvej - Forskrift For Tagdaekning

Forskrift For Tagudskiftning

Lilliendalsvej Grundejerforening - dato: 23.10.2006

Ved tagudskiftning skal følgende forskrift følges for at sikre at når alle tage engang er udskiftede, så har vi igen en jævn pæn tagflade. Der taget højde for at alle kan få et undertag efter dagens standard.

Dette dokument er også et godt værktøj at bruge når man skal indhente tilbud.

Stentype Betontagsten, Fabrikat: Lafarge
B&C Dobbelt-S. Farve:Skifer
Antal sten En mere end i dag, dvs. 20 sten.
Tagniveau Spær, der har sat sig, rettes op med for eksempel lister til øvrige spærs niveau, men ikke højere.
Herfra hæves tagstensniveau ca. 25 mm., som svarer til undertag fastholdt med ca. 25 mm. liste.
Brandsikring Brandadskillelse mellem de enkelte huse udføres, så det overholder bygningsreglementets krav.
Udvendig afdækkes samling mellem ny tagdækning og naboens gamle tag med rygningssten i samme materiale og farve som de øvrige tagsten.
Dette udføres så naboens efterfølgende har mulighed for at fjerne rygningsstenene ved tagudskiftning o g sammenbygge med naboens tag.
Tagryg Rygningssten udføres i samme materiale og farve som det øvrige tag. De lægges i samme retning som de eksisterende.
Tagrender Tagrender hæves, så de svarer til den nye tagdæknings niveau. Der udføres endelukning af naboens eksisterende tagrende og den nye tagrende. De føres begge til samme afløb med en v-afgrening.
Dette udføres så naboen efterfølgende har mulighed for at sammenbygge en ny tagrende med 1. nabos tagrende.
Afslutning ved gavle Afslutning ved gavle udføres, så det svarer mest muligt til den eksisterende løsning.
Ansvar Den der skifter tag, er ansvarlig for sit eget tag, samt at naboens tag og tagrender ikke forringes.
Den enkelte er selv ansvarlig for, at den udførte løsning er teknisk korrekt, og må afgøre med sig selv i hvilket omfang, der skal søges teknisk bistand. Bestyrelsen/ grundejerforeningen påtager sig ikke et ansvar ved denne forskrift.
Udgifter Den, der først skifter tag, afholder alle udgifter i denne forbindelse.
Den der skifter sidst afholder alle udgifter i denne forbindelse.
Hvis begge skifter, deles fællesudgiften, hvilket er billigst for begge.
Topic revision: r1 - 01 Dec 2013, KennethLavrsen
Copyright © 1999-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
This website only use harmless session cookies. See Cookie Policy for details. By using this website you accept the use of these cookies.